Profesjonalne usługi konsultingowe

niedziela, październik 01, 2023

DORADZTWO FINANSOWE

Spółka świadczy usługi doradztwa finansowego głównie w takich obszarach jak:

 

 • pozyskiwanie źródeł finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych (np. kredyty inwestycyjne, granty, pożyczki preferencyjne, leasing),
 • pozyskiwanie źródeł finansowania działalności bieżącej,
 • uzyskiwanie pomocy publicznej, 
 • restrukturyzacja przedsiębiorstw (w tym restrukturyzacja zadłużenia)
 • wykorzystanie innych instumentów inżynierii finansowej

 W ramach świadczonych usług wykonujemy/sporządzamy m in:

 • biznesplany,
 • studia wykonalności inwestycji,
 • wnioski kredytowe, wnioski leasingowe,
 • wnioski o dotacje, granty,
 • wnioski o udzielenie pomocy publicznej,
 • wnioski o restrukturyzację,
 • inne opracowania analityczno-ekonomiczne,                                     

 Oferujemy też wykonanie usługi kompleksowo tzn. począwszy od doradztwa w zakresie określenia ścieżki działania, wyboru metod,  określeniu kształtu i zakresu inwestycji, pomocy w wyborze instytucji finansującej, do wykonania konkretnej dokumentacji, skompletowania załączników i przygotowania do złożenia w instytucjach finansujących.