Profesjonalne usługi konsultingowe

niedziela, październik 01, 2023

DOTACJE

Spółka świadczy kompleksowe usługi począwszy od doradztwa w zakresie określenia ścieżki działania, wyboru metod, wyboru programów pomocowych, określeniu kształtu i zakresu inwestycji, pomocy w wyborze instytucji współfinansującej, do wykonania konkretnej dokumentacji, skompletowania załączników i przygotowania do złożenia w instytucjach finansujących.

Usługi świadczone są dla jednostek samorządu terytorialnego (miasta, gminy, powiaty), jednostek publicznych (np. szkoły, szpitale, zakłady budżetowe) jak i przedsiębiorców.

W ramach świadczonych uslug sporządzamy/wykonujemy :

  • studia wykonalności inwestycji,
  • biznesplany,
  • wnioski o dotacje wraz załącznikami,
  • inne opracowania analityczno-ekonomiczne,
  • harmonogramy realizacji inwestycji i inne dokumenty potrzebne do podpisania umowy o dofinansowanie,
  • przygotowanie dokumentacji związanej z realizacją projektu,
  • wnioski o płatność i sprawozdania z realizacji projektu

Oferujemy również możliwość  skompletowania aplikacji i załączników oraz przygotowania do złożenia w instytucjach finansujących.

Dodatkowo w przypadku uzyskania dotacji oferujemy usługę rozliczania i prowadzenia sprawozdawczości projektu unijnego.